ShangHai HangOu Mechanical And Electrical Equipment Co.,Ltd > Category > Pump and motor > Mencom

Mencom

2019年Mencom工厂上海航欧中国区销售

MENCOM连接器MDC-5FP-5M-R

MENCOM连接器MDE45 4MP FW09

MENCOM 线缆 MDCWF-4FP-10M 电缆 MDE45P-4MP-RJ45-10M


Mencom连接器、Mencom插座、MEC电缆插座、Mencom面板接口、Mencom连接

2019年Mencom工厂上海航欧中国区销售

Mencom连接器、Mencom插座、MEC电缆插座、Mencom面板接口、Mencom连接
https://www.mencom.com/mencom-international-distributors/

Mencom矩形连接器、Mencom连接器和插座、、MEC电缆&插座、Mencom面板接口连接、Mencom产品及配件、Mencom阀连接器、Mencom电缆固定头、Mencom连接模块

美国Mencom公司成立于1987年,总部位于奥克伍德,佐治亚州的亚特兰大北部。提供高品质的产品以及具有成本效益的解决方案,以满足工业电连接器要求。我们训练有素的专家队伍,利用几十年的电气和电子行业相关工作经验,以发展和提供优质的产品我们全系列的连接器包括:Mencom矩形连接器、Mencom连接器和插座、、MEC电缆&插座、Mencom面板接口连接、Mencom产品及配件、Mencom阀连接器、Mencom电缆固定头、Mencom连接模块上海航欧机电设备有限公司从事进口机电设备、仪器仪表等疑难备品备件的销售,是经营世界各地进口设备的现代化企业。

传感器和执行器的模压电缆和插座,多针工业矩形连接器,电源线和数据线对安全,快速重组有要求的面板接口连接器,DIN电磁阀连接器,螺线管,各种各样的度量,PG和NPT电缆腺体,配件和适配器MENCOMPCG-1/2MencomPlstcCblGld1/2NPT.394-.551

MENCOMPCG-1/2-2ASIMencom1/2″NPTPlstcCblGlndforAsi

MENCOMPCG-1/2-2X4.5Mencom1/2″Glandw/24.5mmHoles

MENCOMPCG-1/2-2X6Mencom1/2″NPTPlstcGlndw/26mmHl

MENCOMPCG-1/2-2X6-BMencom1/2″NPTBlkCblGlnd2-6mm

MENCOMPCG-1/2-2X6-LMencom1/2″CblGlnd2-6mmHoles50pk

MENCOMPCG-1/2-3X6Mencom1/2″Glandw/36mmHoles

MENCOMPCG-1/2-ASIMencom1/2″NPTPlstcCblGlndforAsi

MENCOMPCG-1/2-BMencomPlstcCblGld1/2NPT.394-.551

MENCOMPCG-1/2-B-2ASIMencom1/2″NPTPlstcCblGlndforAsi

MENCOMPCG-1/2B-2X6-LMencom1/2″CblGlnd2-6mmHoles50pk

MENCOMPCG-1/2-B-ASIMencom1/2″NPTCblGld1/2NPTforAsi

MENCOMPCG-1/2-BSMencomPlstcFlxGld1/2NPT.394-.551

MENCOMPCG-1/2EMencomPlstcCblGld1/2NPT.512-.708

MENCOMPCG-1/2E-BMencomPlstcCblGld1/2NPT.512-.708

MENCOMPCG-1/2E-BSMencomPlstcFlxGld1/2NPT.512-.708

MENCOMPCG-1/2RMencomPlstcCblGld1/2NPT.276-.472

MENCOMPCG-1/2R-BMencomPlstcCblGld1/2NPT.276-.472

MENCOMPCG-1/2R-BSMencomPlstcFlxGld1/2NPT.276-.472

MENCOMPCG-1/2RSMencomPlstcFlxGld1/2NPT.276-.472

MENCOMPCG-1/2SMencomPlstcFlxGld1/2NPT.394-.551

MENCOMPCG-1/2XMencomPlstcCblGld1/2NPT.197-.354

MENCOMPCG-1/2X-212PAMencomCableGland1/2″NPT

MENCOMPCG-1/2X-BMencomPlstcCblGld1/2NPT.197-.354

MENCOMPCG-1/2X-BSMencomPlstcFlxGld1/2NPT.197-.354

MENCOMPCG-1/2XSMencomPlstcFlxGld1/2NPT.197-.354

MENCOMPCG-1/2XS-212PAMencomSpecialcablegland

MENCOMPCG-1/2YMencomPlstcCblGld1/2NPT.236-.472

MENCOMPCG-1/2Y-BMencomPlstcCblGld1/2NPT.236-.472

MENCOMPCG-1/2Y-BSMencomPlstcFlxGld1/2NPT.236-.472

MENCOMPCG-1/2YSMencomFlexCblGld1/2NPT.236-.472

MENCOMPCG-11MencomPlstcCblGlndPG11.197-.393″

MENCOMPCG-11-BMencomPlstcCblGlndPG11.197-.393″

MENCOMPCG-11-BSMencomPlstcFlexGldPG11.197-.393″

MENCOMPCG-11RMencomPlstcCblGlndPG11.118-.257″

MENCOMPCG-11R-BMencomPlstcCblGlndPG11.118-.275″

MENCOMPCG-11R-BSMencomPlstcFlexGldPG11.118-.275″

MENCOMPCG-11RSMencomPlstcFlexGldPG11.118-.275″

MENCOMPCG-11SMencomPlstcFlexGldPG11.197-.393″

MENCOMPCG-13.5MencomPlstcCblGldPG13.5.236-.472

MENCOMPCG-13.5-2X6MencomPG13.5CblGlnd2-6mm

MENCOMPCG-13.5-BMencomPlstcCblGldPG13.5.236-.472

MENCOMPCG-13.5-B-2X6MencomBlkPlstcCblGlnw/Two6mmHl

MENCOMPCG-13.5-B-AMencomPcg-13.5-Bw/oNut

MENCOMPCG-13.5-BSMencomPlstcFlxGldPG13.5.236-.472

MENCOMPCG-13.5RMencomPlstcCblGldPG13.5.197-.354

MENCOMPCG-13.5R-BMencomPlstcCblGldPG13.5.197-.354

MENCOMPCG-13.5R-B-AMencomPcg-13.5r-Bw/oNut

MENCOMPCG-13.5R-BSMencomPlstcFlxGldPG13.5.197-.354

MENCOMPCG-13.5RSMencomPlstcFlxGldPG13.5.197-.354

MENCOMPCG-13.5SMencomPlstcFlxGldPG13.5.236-.472

MENCOMPCG-16MencomPlstcCblGlndPG16.394-.551″

MENCOMPCG-16-BMencomPlstcCblGlndPG16.394-.551″

MENCOMPCG-16-BSMencomPlstcFlexGldPG16.394-.551

MENCOMPCG-16RMencomPlstcCblGlndPG16.276-.472″

MENCOMPCG-16R-BMencomPlstcCblGlndPG16.276-.472″

MENCOMPCG-16R-BSMencomPlstcFlexGldPG16.276-.472″

MENCOMPCG-16RSMencomPlstcFlexGldPG16.279-.472″

MENCOMPCG-16SMencomPlstcFlexGldPG16.394-.551

MENCOMPCG-21MencomPlstcCblGlndPG21.512-.708″

MENCOMPCG-21-BMencomPlstcCblGlndPG21.512-.708″

MENCOMPCG-21-BSMencomPlstcFlexGldPG21.512-.708″

MENCOMPCG-21RMencomPlstcCblGlndPG21.354-.630″

MENCOMPCG-21R-BMencomPlstcCblGlndPG21.354-.630″

MENCOMPCG-21R-BSMencomPlstcFlexGldPG21.354-.630″

MENCOMPCG-21RSMencomPlstcFlexGldPG21.354-.630″

MENCOMPCG-21SMencomPlstcFlexGldPG21.512-.708″

MENCOMPCG-29MencomPlstcCblGlndPG29.709-.984″

MENCOMPCG-29-BMencomPlstcCblGlndPG29.709-.984″

MENCOMPCG-29RMencomPlstcCblGlndPG29.472-.787″

MENCOMPCG-29R-BMencomPlstcCblGlndPG29.472-.787″

MENCOMPCG-3/4MencomPlstcCblGld3/4NPT.512-.708

MENCOMPCG-3/4-BMencomPlstcCblGld3/4NPT.512-.708

MENCOMPCG-3/4-BSMencomPlstcFlxGld3/4NPT.512-.708

MENCOMPCG-3/4RMencomPlstcCblGld3/4NPT.354-.630

MENCOMPCG-3/4R-BMencomPlstcCblGld3/4NPT.354-.630

MENCOMPCG-3/4R-BSMencomPlstcFlxGld3/4NPT.354-.630

MENCOMPCG-3/4RSMencomPlstcFlxGld3/4NPT.354-.630

MENCOMPCG-3/4SMencomPlstcFlxGld3/4NPT.512-.708

MENCOMPCG-3/8MencomPlstcCblGld3/8NPT.197-.393

MENCOMPCG-3/8-BMencomPlstcCblGld3/8NPT.197-.393

MENCOMPCG-3/8-BSMencomPlstcFlxGld3/8NPT.197-.393

MENCOMPCG-3/8RMencomPlstcCblGld3/8NPT.118-.276

erun:yes’>77681018